BLOG: 12 points
Annemie Hallet & Caroline Hautera – GO! Atheneum Tienen

Lees meer
Samen met Schoolmakers en 11.11.11 ontwikkelde Kruit dit schooljaar een Masterclass omtrent procesbegeleiding inzake wereldburgerschapseducatie. 4 participerende Vlaamse scholen gaan in het kader van deze Masterclass de uitdaging aan de evoluties omtrent wereldburgerschapseducatie in hun school neer te pennen. 

Dit is de eerste blog van Annemie Hallet & Caroline Hautera, leerkrachten van het GO! Atheneum Tienen.

De leerlingen van de derde graad van het GO! Atheneum Tienen hangen aan de lippen van onze leerkracht geschiedenis. Zijn passie voor het vak werkt dan ook aanstekelijk. Maar de laatste jaren haperde steeds meer de motor. Hij lag ’s nachts uren wakker. Zijn haren werden grijzer en grijzer. En ouderdom lag niet aan de basis. Het probleem lag bij de leerlingen. Begrijp ons niet verkeerd: onze jongeren zijn nog steeds zeer beleefd en gemotiveerd. Maar hun algemene kennis ging over de jaren heen duidelijk naar beneden. Tijdens de vele nachtelijke uren dacht onze leerkracht geschiedenis vaak na over hoe hij, naast zijn lessen geschiedenis, onze leerlingen iets kon bijbrengen over de actualiteit, maatschappij en algemene cultuur. Zijn slapeloze nachten waren het startschot voor een traject rond burgerschapsintegratie in onze school.

Jullie kennen het wel. Naast de verplichte leerstof blijft er nog weinig lestijd over voor de algemene ontwikkeling van onze leerlingen. Maar we waren vastberaden om werk te maken van de burgerschapscompetenties bij onze leerlingen. We keken eerst na waar het schoentje knelde. Hiervoor maakten we gebruik van de burgerschapsbooster. Hoe is het gesteld met de burgerschapsattitudes van onze leerlingen? Aan de hand van 70 stellingen werden de leerlingen onderworpen aan een test waarin de competenties van actief burgerschap aan bod kwamen. Wat bleek uit de resultaten? “12 points” voor onze leerlingen op het gedeelte van diversiteit. Hier waren we dan ook terecht fier op. Maar net zoals dat gaat in het Eurovisiesongfestival, konden we na deze eerste “12 points” nog niet victorie kraaien. Op gebied van kunst, cultuur en actualiteit was er nog heel wat werk aan de winkel.

Het volgende schooljaar kozen we heel bewust onze proefkonijnen. De leerlingen van 6 humane wetenschappen en 6 moderne talen-economie kregen er een uurtje burgerschapseducatie bij.
Na dit initiatief, werden we pilootschool om lessen burgerschapseducatie te geven. Het jaar nadien werden ook enkele klassen in het vijfde jaar ondergedompeld in dit nieuwe vak en de leerlingen van het eerste jaar konden hier bovendien ook al voor kiezen.

Het team van leerkrachten burgerschapseducatie werd uitgebreid en verschillende nascholingen werden gevolgd. Met de komst van de onderwijsvernieuwing werd burgerschapseducatie toegevoegd aan de basis van het lessenrooster en jaar na jaar zal er weer een leerjaar bijkomen waarin burgerschap op het programma staat. Goed bezig, niet?!

Zijn we er nu? Neen. Wij willen in onze school het vak burgerschap ook vakoverschrijdend invoeren. Wij geloven in de continuïteit ervan. Leren stopt nooit, niet voor de leerlingen en niet voor ons als leerkrachten. Onze maatschappij verandert, dus ook wij volgen.

Wat is er nodig zodat er een duurzaam en breed draagvlak ontstaat over de generaties heen rond wereldburgerschapseducatie? Met deze vraag schreven we ons in voor de Masterclass rond wereldburgerschapseducatie, georganiseerd door Kruit. Heel eerlijk? Onze vraag waren we tijdens de eerste sessie na één uur reeds kwijt! Zoek! Verdwenen! Foetsie!

Waarom zaten we hier eigenlijk? Wat in het begin vaag leek, werd naarmate de workshop vorderde duidelijk. Procesbegeleiding! Hoe kunnen we vanuit onze eigen beginsituatie een project opstarten rond wereldburgerschap? Hoe kunnen we onze collega’s enthousiasmeren om mee te werken aan dit project? We zullen in deze masterclass opgeleid worden tot “professionele procesbegeleiders”.

Als vorming het antwoord is, wat is dan de vraag? Aan de hand van grote, papieren flappen, post-its die ons uiteindelijk omsingelden, stiften en boekjes, gingen we op zoek naar deze vraag, de generatieve vraag. Wat is procesbegeleiding? Hoe werk je aan procesbegeleiding? Wat zijn de eigenheden van procesbegeleiding? Wat doe je concreet? Tijdens de volgende sessies van de Masterclass gaan we deze vragen verder uitspitten.

Ondanks het feit dat wij in onze school al heel veel bereikt hebben binnen wereldburgerschap, zijn we ervan overtuigd dat we dit zeker nog kunnen uitbreiden. En dat is dan ook meteen het proces dat wij het komende schooljaar zullen begeleiden en uitwerken aan het GO! atheneum Tienen.

Wij gaan voor de “12 points” over de ganse lijn!