Forumdag herinneringseducatie en wereldburgerschap
Brussel, 7 november 2019 – schrijf je nu in

Lees meer

Kruit en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie organiseren op 7 november 2019 een forumdag over herinneringseducatie en wereldburgerschapseducatie in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs (A- en B-stroom).
 

Voor wie? 
Leerkrachten uit de A- en B- stroom.
Maar eveneens voor iedereen die interesse heeft in het thema en de inzichten kan terugkoppelen naar zijn eigen werkveld, zoals bv. directies, pedagogische begeleiders, docenten en studenten van de lerarenopleiding, educatieve medewerkers, etc.

Doelstellingen?
– Leerkrachten uit de eerste graad A- en B-stroom vertrouwd maken met de concepten van herinneringseducatie en wereldburgerschap, alsook het nieuwe kader van de eindtermen (die ingaan op 2019).

– Leerkrachten laten reflecteren over de mogelijke implementatie van deze eindtermen binnen hun lespraktijk, dit onder andere door het stimuleren van uitwisselingen (bv. door het tonen van goede praktijkvoorbeelden, rondetafelgesprekken, …).

– Leerkrachten laten proeven van het bestaande aanbod in Vlaanderen.

Waar?
Espace Jacquemotte | Hoogstraat 139, 1000 Brussel

Tags: