partnerschapsprojecten
2019-2020

Lees meer

Kruit initieert tijdens het schooljaar 2019-2020 een aantal gerichte onderwijsprojecten in samenwerking met diverse partners. Deze projecten hebben als doel de kwaliteit van wereldburgerschapseducatie in het onderwijs te versterken, synergie en uitwisseling te bewerkstelligen en innovatie te stimuleren.

Hierbij een overzicht van onze lopende projecten:

  • Masterclass Procesbegeleiding en duurzame wereldburgerschapstrajecten

Samen met Schoolmakers en 11.11.11 ontwikkelde Kruit een Masterclass (traject van 5 vormingsdagen) omtrent procesbegeleiding inzake wereldburgerschapseducatie. De masterclass richt zich tot school-externe procesbegeleiders (pedagogische begeleidingsdiensten, educatieve aanbieders,…) in alle graden van het basis- en secundair onderwijs, in alle onderwijsvormen.

In het kader van deze masterclass schrijven 4 Vlaamse scholen, gedurende het schooljaar 2019-2020, een blog over hun wereldburgerschapseducatiebeleid op school. Deze blogs zijn reeds beschikbaar: 
Burgerschap is als zuurstof – Maarten Vanhoeck (Stedelijk Lyceum Quellin)
Waarom alle acties gedrag zijn, maar niet elk gedrag een actie is – Pascale Luyckfasseel (Basisschool De Vlintertuin)
12 points – Annemie Hallet @ Caroline hautera (GO! Atheneum Tienen)

  • Versterking ASPnet Vlaanderen (UNESCO-scholen)

Het Unesco Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk. In Vlaanderen zijn momenteel 31 scholen bij het ASP-netwerk aangesloten. Samen met de betrokken ASPnet-leden heeft Kruit een professionaliseringstraject ontwikkeld. Tijdens de jaarlijkse 4 netwerkmomenten van het ASPnet worden de competenties van de leerkrachten en directie in het creëren van duurzame wereldburgerschapspraktijken versterkt.

  • Big Ideas voor meer diepgang

Kruit, UCLL Leuven-Limburg en Katholiek Onderwijs Vlaanderen focussen in enkele secundaire scholen op de inhoudelijke diepgang en het overstijgen van de vakcontext bij het werken met wereldburgerschapsthema’s. Vanuit het gemeenschappelijk funderend leerplan, dat veel keuzevrijheid voor scholen laat, bestaat de immers de uitdaging om zinvolle doelstellingen te formuleren. Daarom gaan we aan de slag met het concept ‘Big Ideas’, complexe begrippen die verschillende lagen, niveaus of perspectieven omvatten zoals klimaatverandering, democratie, mensenrechten, oorlog, …

  • Democratische scholen in Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Tijdens schooljaar 2019-2020 staat de actief-burgerschapswerking voor Stedelijk Onderwijs Antwerpen in het teken ‘De Democratische School’. Kruit ondersteunt hierbij de trajectbegeleiders van 7 Antwerpse scholen, die ook beroep kunnen doen op een samenwerking met Project FUEL uit India. Verder stappen 3 secundaire scholen in het brede school project het Jeugdstadhuis, wat zal worden weergegeven in een pedagogische film.

  • Collectief leertraject GO!-scholen

Om leraren (1e graad) van het Gemeenschapsonderwijs te ondersteunen in het ontwikkelen van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis/vaardigheden inzake burgerschapsvorming richt het GO! in samenwerking met Kruit, Keki en HOGent  een lesson study-traject in. In deze traject (5 werkmomenten) worden samen lessen voorbereid, uitgevoerd, gebeuren observaties en worden de instructie en het leren van leerlingen in de klas samen besproken met behulp van collega-teamleden en onderwijsbegeleiders.

  • Internationale uitwisseling lerarenopleidingen

Met als doel hun wereldburgerschapscompetenties te ontwikkelen werken lerarenopleiders uit 3 Belgische lerarenopleidingen (2 Nederlandstalige, 1 Franstalige)  samen met lerarenopleiders uit Uganda en Zambia via de methodiek van Lesson Study. Kruit werkt hiervoor samen met VVOB, Enabel, Annoncer La Couleur en Lesson Study Vlaanderen.

Wens je meer informatie over onze partnerschapsprojecten? Neem gerust contact met ons op!