Gezocht: innovatieve partnerschapsprojecten
2019-2020

Lees meer

Nieuwe rol

Kleur Bekennen en kruit richten zich vanaf het volgende schooljaar (2019-2020) niet langer rechtstreeks naar scholen. Voortaan nemen we een rol als facilitator aan en willen we actoren ondersteunen die scholen kunnen of willen ondersteunen inzake wereldburgerschapseducatie. In dit kader hebben Kleur Bekennen en Kruit onder andere de ambitie om tijdens het schooljaar 2019-2020 enkele gerichte onderwijsprojecten met diverse partners uit te werken en te ondersteunen.

Doelstelling

Deze projecten hebben als doel wereldburgerschapseducatie te versterken in het onderwijs, zijn gericht op een concrete uitdaging en/of doelgroep en overstijgen bij voorkeur het rechtstreeks belang van één organisatie. De projecten willen de concrete schoolpraktijk versterken en zijn tegelijk experimenteel van aard. We willen nadien in ieder geval enkele lessons learned kunnen meenemen en delen met de sector.

Doelgroep

We zijn op zoek naar (vage of concrete) ideeën en/of initiatieven van 3elijns-actoren die we samen verder kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Derdelijns-actoren zijn onderwijsactoren die scholen, leerkrachten en/of leraren in opleiding rechtstreeks ondersteunen (pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, educatieve aanbieders, NGO’s, lokale besturen, …).

Ons aanbod

Kleur Bekennen en kruit zien het hierbij als hun rol om partners met elkaar te verbinden, expertise aan te reiken, als co-architect het projectdesign uit te werken, het project co-managen en de lessons learned te kapitaliseren. Ook op het gebied van middelen kunnen we mee ondersteunen. Kleur Bekennen en Kruit laten, vanuit haar ondersteunende rol, de concrete uitvoering van de projecten over aan de projectpartners zelf.

Interesse?

Bent u op zoek naar partners, expertise en bijkomende middelen? Of wilt u graag nog bijkomende informatie? Neem contact op met jan.verschueren@enabel.be / 0496 37 95 28. We bekijken dan samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Bent u, als persoon of organisatie, geïnteresseerd om een rol te spelen in een partnerschapsproject, maar hebt u geen eigen concreet projectidee? Laat het ons alvast ook weten!