wij doen.

Lees meer

Kruit inspireert en beweegt actoren die betrokken zijn bij wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen door in te zetten op:

synergie. 
Legt relaties tussen personen, organisaties en instanties uit de praktijk-, beleids- en onderzoekswereld.

uitwisseling. 
Brengt verschillende perspectieven in dialoog, spoort aan om kennis en expertise te delen en opent zo nieuwe wegen voor samenwerking.

innovatie.
Onderneemt potentieel risicovolle en experimentele expedities gericht op versterking, vernieuwing en verandering.

wij zijn kruit.
Samen versterken we de kwaliteit van wereldburgerschapseducatie in het onderwijs.