kennisdeling is kracht.

Lees meerKruit (het; o),  mengsel van stoffen met explosieve kracht.
Ruit (de; v),  venster dat een nieuwe blik gunt.
K (k), kleur, kennis, kracht.

Kruit is hét Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen.

Kruit brengt mensen en ideeën samen. Een kenniscentrum voor en door de onderzoekswereld (universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, etc.), beleidswereld (onderwijskoepels, departement, lerarenopleiding, etc.) en de praktijkwereld (educatieve organisaties, scholen, etc.).

Kruit inspireert en beweegt actoren die betrokken zijn bij wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen door in te zetten op:
synergie. 
Legt relaties tussen personen, organisaties en instanties uit de praktijk-, beleids- en onderzoekswereld.
uitwisseling. 
Brengt verschillende perspectieven in dialoog, spoort aan om kennis en expertise te delen en opent zo nieuwe wegen voor samenwerking.
innovatie.
Onderneemt potentieel risicovolle en experimentele expedities gericht op versterking, vernieuwing en verandering.

Samen vormen we een krachtig geheel op zoek naar nieuwe visies, stimulansen en kansen voor meer wereldburgerschap in het onderwijs.

Samen vormen we Kruit.

Wij zijn Kruit.

Kruit is een initatief van Kleur Bekennen, het overheidsprogramma voor wereldburgerschapseducatie:

Dit programma wordt uitgevoerd door Enabel
Mogelijk dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.