In deze visietekst ontwikkeld samen met “Annoncer la Couleur”, onze evenknie in Franstalig België, kaderen we wereldburgerschapseducatie en onze positie als kenniscentrum binnen Enabel.