In deze visietekst ontwikkeld samen met “Annoncer la Couleur”, onze evenknie in Franstalig België, kaderen we wereldburgerschapseducatie en onze positie als kenniscentrum binnen Enabel. Hier kan je ook de Engelse en Franse vertaling vinden.