Kruit en Annoncer La Couleur vormen het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie binnen Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap. Samen hebben we de ambitie om een brug te slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie.

In dit magazine zoomen nationale experten in op spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie. Deze publicatie is ook raadpleegbaar in het Frans en in het Engels.