Issue paper 2 : De verhouding tussen wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling

De SDGs schuiven wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling naar voor als de ideale kaders om globale uitdagingen binnen te brengen in de klas. Door hun toenemende populariteit klinkt vaker de vraag wat deze educaties precies verbindt en onderscheidt.

Kruit en Annoncer La Couleur vormen samen het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie binnen Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap.

Via prikkelende publicaties willen we een brug slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie. Deze issue paper is ook raadpleegbaar in het Frans en het Engels.