Deep Democracy

Illustratie: Shamisa Debroey

Terug naar onderzoek

In het onderwijs scholen we onze kinderen en jongeren voor een nog ongekende toekomst. Voor een toekomstige samenleving waarin mensen wereldwijd meer van elkaar afhankelijk zijn. In zo’n samenleving zal samenwerking nodig zijn en zullen conflicten tot de orde van de dag behoren. Wereldburgerschapseducatie (WBE) wil jongeren daarop voorbereiden. Met dit onderzoek verkennen we op welke manier Deep Democracy hierbij kan helpen. Meer specifiek bekijken we de relevantie en het effect van Deep Democracy-tools voor wereldburgerschapseducatie in het (basis)onderwijs. De bevindingen van dit onderzoek werden samen met een praktijkvoorbeeld voorgesteld tijdens een webinar, waarvan je de opname en de presentatie kan (her)bekijken.

De resultaten tonen  de  positieve impact van de DD-tools  op de betrokkenheid van leerlingen en op de verdieping van mondiale thema’s in de klas. Zo konden leerlingen verschillende standpunten innemen, oorzaken en verbanden in kaart brengen en alternatieve oplossingen bedenken. De DD-tools kunnen als didactische werkvorm voor WBE worden ingezet maar ook als groepsdynamische tool. Het onderzoek toont  het potentieel van DD-tools voor WBE, én voor een ruimer gebruik  in de klas- en schoolpraktijk.

Ook het belang van professionele ondersteuning komt aan bod. Leerkrachten hebben nood aan blijvende oefening met de DD-tools om deze goed te kunnen toepassen. Enkel zo kunnen ze zich de nodige attitudes van neutraliteit, compassie, superluisteren, helderheid en intuïtie eigen maken. Het helpt als een ervaren DD-facilitator leerkrachten faciliteert om individueel en onderling te reflecteren over de eigen praktijk. Leraren geven aan vooral moeite te hebben om hun eigen mening los te laten, de opvattingen van de leerlingen niet te sturen en voldoende ruimte te geven aan minderheidsstemmen. In deze leidraad bundelen we een aantal praktische tips en tools om rond mondiale thema’s in gesprek te gaan met leerlingen. Check zeker ook deze blog met podcasts over de relatie tussen wereldburgerschapseducatie en deep democracy!


multiperspectiviteit

Multiperspectiviteit

HIVA en Kruit onderzochten hoe multiperspectiviteit bijdraagt tot een meer kritische benadering van wereldburgerschapseducatie.

Samen met verschillende educatieve organisaties gingen we op zoek naar spanningsvelden en good practices. Literatuur en praktijk tonen immers het belang van multiperspectiviteit om jongeren te versterken tot kritische burgers die zelf keuzes maken voor een duurzame wereld.

Het onderzoeksrapport werd voorgesteld tijdens een webinar waarvan de presentatie en opname nu beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig maar niet veel tijd? Deze samenvatting bevat de kernboodschappen van het onderzoeksrapport.


Jongeren en hun engagement

In opdracht van Enabel ging onderzoeksbureau Méthos in debat met 33 jongeren tussen 15 en 19 jaar over hun maatschappelijk engagement.

De recente, kwantitatieve studies van Kruit en Annoncer La Couleur over de persoonlijke en maatschappelijke waarden van jongeren, berichtten over een eerder passieve houding tegenover mens en maatschappij. Dit beeld wordt versterkt wanneer gepeild werd naar hun intensieve en lange termijn inzet.

Aan de andere kant vangen we berichten op over het sterke maatschappelijk bewustzijn van jongeren. Denk hierbij maar aan de klimaatmarsen, #MeToo en de Black Lives Matter beweging.

Hoe vallen deze schijnbare tegenstrijdigheden te rijmen? We lieten de jongeren zelf aan het woord over hun maatschappelijk engagement. Het onderzoek geeft een direct en ongefilterd beeld van wat het vandaag voor hen betekent om geëngageerd te zijn.

De resultaten van dit onderzoeksrapport (NL /ENG / FR) werden uitgebreid voorgesteld tijdens een webinar samen met Plan International, waarvan de opname en de presentatie hier beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig maar niet veel tijd?  Deze samenvatting beschrijft de kernboodschappen van het onderzoek en onderstaand filmpje geeft een beeld van de interacties met de jongeren. Check zeker ook deze podcasts met jongeren over hun engagement!


Wat beweegt jongeren?

Illustratie: Gisèle Simon

Terug naar onderzoek

Wereldburgerschapseducatie betekent meer dan het bijbrengen van kennis over de wereld. Het gaat ook over het bevorderen van waarden en het stimuleren van engagement voor een betere mondiale samenleving.

Om te begrijpen wat jongeren vandaag beweegt, liet Kruit in het schooljaar 2020-2021 een peiling uitvoeren door onderzoeksbureau Dedicated. Meer dan 500 Nederlandstalige jongeren tussen 14 en 19 jaar namen deel aan deze online enquête. Ze gaven aan welke waarden ze belangrijk vinden, hoe ze over globale uitdagingen denken en hoe ze hierin engagement opnemen.

De peiling volgt op een eerdere studie van Kruit’s Franstalige evenknie Annoncer la Couleur. Samen vormen we het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie binnen Enabel. Deze resultaten zijn ook de basis voor een kwalitatief vervolgonderzoek naar het engagement van Belgische jongeren, waarvan de resultaten eind 2021 worden verwacht.

[pdfjs-viewer url=https://wijzijnkruit.be/wp-content/uploads/2021/05/Infografie-2021-.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true]