Jongeren en hun engagement

In opdracht van Enabel ging onderzoeksbureau Méthos in debat met 33 jongeren tussen 15 en 19 jaar over hun maatschappelijk engagement.

De recente, kwantitatieve studies van Kruit en Annoncer La Couleur over de persoonlijke en maatschappelijke waarden van jongeren, berichtten over een eerder passieve houding tegenover mens en maatschappij. Dit beeld wordt versterkt wanneer gepeild werd naar hun intensieve en lange termijn inzet.

Aan de andere kant vangen we berichten op over het sterke maatschappelijk bewustzijn van jongeren. Denk hierbij maar aan de klimaatmarsen, #MeToo en de Black Lives Matter beweging.

Hoe vallen deze schijnbare tegenstrijdigheden te rijmen? We lieten de jongeren zelf aan het woord over hun maatschappelijk engagement. Het onderzoek geeft een direct en ongefilterd beeld van wat het vandaag voor hen betekent om geëngageerd te zijn.

De resultaten van dit onderzoeksrapport werden uitgebreid voorgesteld tijdens een webinar samen met Plan International, waarvan de opname en de presentatie hier beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig maar niet veel tijd?  Deze samenvatting beschrijft de kernboodschappen van het onderzoek en onderstaand filmpje geeft een beeld van de interacties met de jongeren.


Wat beweegt jongeren?

Illustratie: Gisèle Simon

Terug naar onderzoek

Wereldburgerschapseducatie betekent meer dan het bijbrengen van kennis over de wereld. Het gaat ook over het bevorderen van waarden en het stimuleren van engagement voor een betere mondiale samenleving.

Om te begrijpen wat jongeren vandaag beweegt, liet Kruit in het schooljaar 2020-2021 een peiling uitvoeren door onderzoeksbureau Dedicated. Meer dan 500 Nederlandstalige jongeren tussen 14 en 19 jaar namen deel aan deze online enquête. Ze gaven aan welke waarden ze belangrijk vinden, hoe ze over globale uitdagingen denken en hoe ze hierin engagement opnemen.

De peiling volgt op een eerdere studie van Kruit’s Franstalige evenknie Annoncer la Couleur. Samen vormen we het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie binnen Enabel. Deze resultaten zijn ook de basis voor een kwalitatief vervolgonderzoek naar het engagement van Belgische jongeren, waarvan de resultaten eind 2021 worden verwacht.