BeGlobal organiseert inspiratiedagen, uitwisselingsmomenten en webinars rond verschillende thema’s die aansluiten bij wereldburgerschapseducatie.
Lees meer

BeGlobal verdiept zich, met partners, in enkele trajecten.
Lees meer

Deze masterclass omvat een traject van 5 vormingsdagen gericht tot schoolinterne -en externe procesbegeleiders in alle onderwijsgraden.
Lees meer

Op onze projectpagina Klascement voor Wereldburgers vind je ontelbare lesmaterialen, activiteiten en vormingen over uiteenlopende wereldburgerschapsthema’s. Met telkens nieuwe thema’s in de kijker.
Lees meer

BeGlobal ontwikkelt samen met het Unesco Associated Schools Project Netwerk, het grootste mondiale scholennetwerk, een professionaliseringstraject voor meer duurzame wereldburgerschapspraktijken op school.
Lees meer