Masterclass

Kruit organiseert, in samenwerking met Schoolmakers en 11.11.11, de masterclass Procesbegeleiding en Duurzame wereldburgerschapstrajecten.

Tijdens deze masterclass krijg je handvatten aangeboden om op een procesmatige manier wereldburgerschapstrajecten op school te boosten. De volledige masterclass bestaat uit een intensieve opstart tweedaagse en drie aanvullende verdiepingsdagen.

Voor wie?

De masterclass richt zich tot school-interne en school-externe procesbegeleiders van (toekomstige) duurzame wereldburgerschapstrajecten in alle graden van het basis- en secundair, in alle onderwijsvormen:

  • WBE-coördinatoren, leerkrachten in een trekkersrol of directeurs die werken aan verankering van wereldburgerschapseducatie in hun eigen school;
  • educatief medewerkers van een ngo of andere educatieve aanbieder
  • pedagogisch begeleiders verbonden aan een koepel of net
  • coaches, trainers, … die een dergelijke rol als externe op verschillende scholen opnemen

Praktisch

Data
  • Residentiële tweedaagse: 22 en 23 November 2021.
  • Drie verdiepingsdagen: 20 januari 2022, 24 maart 2022 (online), 3 juni 2022
Locaties nog te bepalen
Kostprijs

De volledige masterclass wordt jou aangeboden door Kruit. Er wordt enkel een bijdrage van 250 euro gevraagd.