Kruit selecteert ieder jaar een aantal relevante thema’s gerelateerd aan wereldburgerschapseducatie en gaat de uitdaging aan om samen met enkele partners zich hierin te verdiepen. We willen rond deze thema’s kennis, expertise en inspiratie genereren en aanreiken voor de sector.

Op deze pagina vind je een overzicht van onze lopende projecten.

Wens je meer informatie over onze partnerschapsprojecten? Neem gerust contact met ons op!

Pedagogisch belang van multiperspectiviteit

Kruit onderzoekt in samenwerking met HIVA het spanningsveld tussen een instrumentele en een emancipatorische visie op wereldburgerschapseducatie. Hiervoor willen we nagaan hoe educatieve organisaties omgaan met multiperspectiviteit en welke aanpak ze op dit punt verkiezen. Het onderzoek wil tot een aantal praktische aanbevelingen en handvaten komen die organisaties kunnen helpen om bewust, transparant en verbindend om te gaan met multiperspectiviteit in hun interactie met scholen, rekening houdend met het feit dat ze als organisatie een bepaalde visie hebben.

Meer weten? Contacteer Erika.

Digitalisering

Met deze inspiratiegids tracht Kruit aan de hand van sprekende voorbeelden het potentieel van digitale tools voor wereldburgerschapseducatie uit te lichten. Deze brochure is ontwikkeld voor educatieve aanbieders maar zeker ook relevant voor leerkrachten en schoolpersoneel.

Meer weten? Contacteer Erika.

Wereldburgerschaps-educatie in bso

Kruit brengt leraren en onderwijsondersteuners met een hart voor bso samen in drie online inspiratiemomenten. In elke sessie staat één uitdaging gerelateerd aan  wereldburgerschapseducatie in het bso centraal. Het doel is om bij te leren via directe kennisuitwisseling tussen de deelnemers en door inspirerende input van ervaren praktijkactoren.

Meer weten? Contacteer Noor.

Bekijk hier de opnames van de inspiratiemomenten

Verschillende perspectieven op het koloniale verleden

In een internationaal uitwisselingproject brengt Kruit Vlaamse en Oegandese lerarenopleiders Geschiedenis samen om de plaats van kolonisatie in het onderwijs te onderzoeken. Ontdek hier onze artikelenreeks over dekolonisering in het onderwijs.

Meer weten? Contacteer Noor.

Deep Democracy

Deep Democracy (DD) is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie, maar ook een didactische tool om op een meerstemmige manier in gesprek te gaan over mondiale thema’s. In dit project willen we in samenwerking met de UCLL Hogeschool en vormingsinstituut Hummus de effecten van DD op de vaardigheden en attitudes van leerlingen in kaart brengen en een set van DD-tools ontwikkelen waarmee leerkrachten blijvend aan de slag kunnen gaan.

Bekijk hier de blog met podcasts 

Evalueren van wereldburgerschaps-competenties

Het evalueren van wereldburgerschapscompetenties vormt een uitdaging voor scholen en educatieve organisaties aangezien deze vaardigheden en attitudes zich moeilijk volgens klassieke methodes laten meten. Belangrijker dan out-of-the box methodieken is echter een sterke visieontwikkeling omtrent wereldburgerschap en hieraan gekoppeld een schoolbreed gedragen evaluatiebeleid. Kruit gaat in gesprek met scholen die op een geïntegreerde en projectmatige manier aan wereldburgerschapseducatie doen en op een innovatieve manier de groeiwinst in het leerproces van hun leerlingen zichtbaar maken. Enkele van deze verhalen zullen we -letterlijk- optekenen.