Het Unesco Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk, met 10 000 scholen in 180 landen. UNESCO-scholen streven ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexere samenleving die alsmaar sneller evolueert. In het Nederlandstalige onderwijs van Vlaanderen en Brussel zijn er vandaag een dertigtal UNESCO-scholen, waaronder zowel basis-, secundaire als hogescholen.

Kruit ondersteunt de UNESCO-scholen door de professionalisering van leraren en directieleden inzake wereldburgerschapseducatie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit wordt gedaan binnen het kader van de jaarlijkse vier netwerkmomenten van ASPnet. Kruit koppelt daaraan een professionaliseringstraject met praktische tools om de eigen les- en schoolpraktijk te bestuderen en te optimaliseren. SDG 13 rond klimaatactie vormt de inhoudelijke rode draad binnen dit professionaliseringstraject.

Kruit zet dus mee zijn schouders onder de verdere uitbreiding en verdieping van het sterk groeiende ASP-net met UNESCO-scholen in Vlaanderen en Brussel. In onze samenwerking als kenniscentrum met onderzoekscentra, academici en educatieve aanbieders diepen we de waargenomen trends verder uit. Die kennis vormt een ideale basis om te werken aan een vertaalslag naar een kwalitatief educatief aanbod en relevante pedagogische begeleiding en beleid.

Meer weten? Contacteer Eli.