BeGlobal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie. Daarom publiceren we drie keer per jaar een issue paper met een relevante focus en brengen we een jaarlijks magazine uit waarin experts uit de sector aan het woord komen. Contacteer hanna.dekerk@enabel.be indien je graag een gedrukte versie van deze publicaties zou ontvangen.

In dit magazine belichten experten de Verklaring van Dublin rond WBE die sinds 2022 het nieuwe europese kader voor WBE tot 2050 vormt.

Download in het NLFRENG

Wereldburgerschapseducatie kan engagement aanmoedigen door de politieke en burgerlijke daadkracht van leerlingen te stimuleren.

Download in het NLFR – ENG.

Kwesties als armoede, ongelijkheid, Noord-Zuidbetrekkingen, … zijn ongelooflijk complex. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor mondiale vraagstukken. Hoe kan wereldburgerschapseducatie deze complexiteit omarmen en uitdiepen? Hoe kunnen we dit gebruiken om engagement bij jongeren te bevorderen?

Download in het NL FRENG

Wereldburgerschapseducatie wil jongeren vormen tot change makers voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Alleen is deze ambitie is niet vanzelfsprekend omdat het opereert op het raakvlak tussen vorming en aanzetten tot actie.

Download in het NL FRENG

Om tot gedekoloniseerde werelburgerschapseducatie te komen moeten we onze praktijken vanuit een dekoloniaal perspectief herbekijken. In de vier opiniestukken van dit magazine komt deze kwestie aan bod.

Download in het NL FRENG

Is wereldburgerschap te verzoenen is met de klassieke, eerder nationale interpretaties van burgerschap en burgerschapseducatie? En is wereldburgerschap echt burgerschap?

Download in het NL FRENG

Wereldburgerschapseducatie promoot bepaalde waarden in onderwijssystemen over de hele wereld. Maar zijn deze waarden echt universeel wenselijk? Of schemert hier vooral een Westerse visie door?

Download in het NL FRENG

In dit jaarlijkse magazine belichten vier auteurs enkele spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie.

Download in het NL – FRENG

In de tweede issue paper lees je over de verhouding tussen wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.

Download in het NLFR – ENG

De eerste Issue paper behandelt de verschillende stromingen van wereldburgerschapseducatie.

Download in het NLFR  – ENG

Voor de creatie van de illustratie op de voorpagina lieten de artiesten zich inspireren door de thema’s mondiale rechtvaardigheid, mondiaal bewustzijn, kritisch denken en kritisch burgerschap.