Kruit en haar Franstalige evenkie Annoncer La Couleur hebben als kenniscentrum binnen Enabel de ambitie om een brug te slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie. Daarom publiceren we samen vier keer per jaar een online issue paper met een relevante, prikkelende focus. Bovendien brengen we een jaarlijkse, gedrukt magazine uit waarin we experts uit de sector aan het woord laten.

De eerste Issue paper behandelt de verschillende stromingen van wereldburgerschapseducatie.

Download in het NL FR  – ENG

In de tweede issue paper lees je over de verhouding tussen wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.

Download in het NLFR – ENG

Het jaarlijkse magazine heeft als thema “Spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie”.

Download in het NLFR – ENG

Voor de creatie van de illustratie op de voorpagina lieten de artiesten zich inspireren door de thema’s mondiale rechtvaardigheid, mondiaal bewustzijn, kritisch denken en kritisch burgerschap.