Kruit en haar Franstalige evenkie Annoncer La couleur hebben als kenniscentrum de ambitie de brug slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie. Daarom publiceren we samen vier keer per jaar een online issue paper met een relevante, prikkelende focus. Bovendien brengen we vanaf 2021 een jaarlijkse, gedrukt magazine uit waarin we experts uit de sector aan het woord laten.

De eerste Issue paper gaat over “De verschillende stromingen van wereldburgerschapseducatie” Hier vind je ook de Franse en Engelse versies.

Het eerste jaarlijkse magazine heeft als thema “Spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie” Hier vind je ook de Franse en Engelse versies.