Verschillende internationale organisaties spelen een belangrijke rol in het promoten van wereldburgerschapseducatie. Zij zetten zich allemaal in voor meer mondiaal bewustzijn en meer kritisch burgerschap in het onderwijs. Niet toevallig zijn dit ook de pijlers waarop Kruit haar werking stoelt.

Toch zijn er ook verschillen op te tekenen tussen deze organisaties. Zij hanteren niet dezelfde termen en leggen soms andere accenten. We zetten de voornaamste internationale kaders even op een rijtje.

Maastricht Global Education Declaration
Als startschot voor de recente internationale aandacht voor wereldburgerschapseducatie geldt doorgaans de Verklaring van Maastricht uit 2002. Op initiatief van het North-South Centre van de Raad van Europa verzamelden in dat jaar nationale afgevaardigden en middenveldorganisaties uit meer dan 50 landen in Nederland. Samen ontwikkelden zij een ambitieuze strategie voor het versterken en verbeteren van Global Education.

De Verklaring van Maastricht omschrijft Global Education als volgt:

Global Education is education that opens people’s eyes and minds to the realities of the world, and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights for all.

Ook vandaag is deze verklaring een bron van inspiratie voor heel wat instellingen die wereldburgerschapseducatie beter op de kaart willen zetten. Niet in het minst het Global Education Network Europe (GENE). Dit is het Europees netwerk van ministeries, agentschappen en andere nationale instanties verantwoordelijk voor wereldburgerschapseducatie. Ook Enabel, vertegenwoordigd door Kruit en Annoncer La Couleur, maakt er deel van uit.

Lees hier de integrale Maastricht Global Education Declaration.
Kom hier meer te weten over het North-South Centre van de Raad van Europa.
Kom hier meer te weten over het Global Education Network Europe.


UNESCO’s Global Citizenship Education
In 2012 krijgt de aandacht voor wereldburgerschapseducatie een heuse boost. Toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon roept het uit tot één van zijn drie grote prioriteiten voor onderwijs wereldwijd. Hij benadrukt dat onderwijs over veel meer gaat dan geletterdheid en gecijferdheid. Met het oog op een meer rechtvaardige, vredevolle en tolerante mondiale samenleving moet onderwijs ook inzetten op wereldburgerschap.

Sindsdien neemt UNESCO het voortouw in het wereldwijd promoten van Global Citizenship Education. UNESCO verstaat hieronder het volgende:

Global Citizenship Education aims to empower learners of all ages to assume active roles, both locally and globally, in building more peaceful, tolerant, inclusive and secure societies.

Vanuit deze definitie ontwikkelde UNESCO heel wat handzame richtlijnen voor onderwijspraktijk- en beleid. Vooral haar opdeling tussen de cognitieve, socio-emotionele en gedragsmatige dimensie van wereldburgerschapseducatie is voor velen een onbetwiste houvast.

Lees hier meer over hoe UNESCO wereldburgerschapseducatie precies invult.
Kom hier meer te weten over het werk van UNESCO op vlak van wereldburgerschapseducatie.


OESO en Global Competence
OESO zorgt voor de meest recente mijlpaal in de internationale promotie van wereldburgerschapseducatie. Zijn bekende Programme for International Student Assessment (PISA) peilt sinds 2018 namelijk ook naar de Global Competence van leerlingen. Leren participeren in onderling met mekaar verbonden, complexe en diverse samenlevingen is volgens PISA niet langer een luxe. Het is een noodzaak, waarin voor scholen een unieke opdracht is weggelegd.

Global Competence wordt in de PISA-bevraging als volgt gedefinieerd:

Global competence is the capacity to examine local, global and intercultural issues, to understand and appreciate the perspectives and world views of others, to engage in open, appropriate and effective interactions with people from different cultures, and to act for collective well-being and sustainable development.

Het door PISA ontwikkelde kader moet helpen om de Global Competence van leerlingen te verklaren, bevorderen en hun voortgang te meten. Tijdens een eerste meting in 2018 werd de Global Competence van vijftienjarige leerlingen uit tientallen landen en economieën in kaart gebracht. In 2020 maakte PISA de resultaten hiervan bekend. De Belgische Gemeenschappen namen jammer genoeg niet deel aan deze bevraging.

Lees hier meer over het Global Competence-kader van PISA.
Raadpleeg hier de resultaten van de eerste Global Competence-meting.