Op 1 april worden wij BeGlobal

BeGlobal is een kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie (WBE) dat onderwijsprofessionals en jongeren inspireert, verbindt, uitdaagt en mobiliseert rond ideeën en praktijken voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld. 

Visie 

We geloven in de kracht van jongeren die zich bewust zijn van mondiale uitdagingen en van de opportuniteiten die onze globale verbondenheid biedt. Jongeren die kritisch nadenken en individueel en collectief in actie komen voor een solidaire en sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst. Dat is wat wij als BeGlobal samen met onze vele partners, nastreven. 

 

Missie 

Door actief deel te nemen aan de institutionele dialoog, dragen wij bij aan het versterken van een faciliterende omgeving voor wereldburgerschapseducatie (WBE) op nationaal en internationaal niveau.  

We doen onderzoek naar ideeën en praktijken binnen wereldburgerschapseducatie. We delen de resultaten ervan via diverse kanalen en formaten zoals publicaties, conferenties, opleidingen, innovatief educatief materiaal, enz.  

We inspireren onderwijsprofessionals via tools, opleidingen, netwerking en evenementen. Met als doel WBE te verankeren binnen de schoolwereld, stimuleren we de kritische reflectie, de uitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende WBE-actoren.  

Meer in het algemeen laten wij jongeren kennismaken met de complexiteit van mondiale uitdagingen en onderlinge afhankelijkheidsrelaties en werken we op opportuniteiten om zich individueel en collectief te engageren. 

Wij definiëren wereldburgerschapseducatie (WBE) aan de hand van twee even belangrijke pijlers: het ontwikkelen van mondiaal bewustzijn en het ontwikkelen van kritisch denken. Samen vormen zij de basis voor het aanmoedigen van individueel en collectief engagement voor een rechtvaardigere, inclusievere en duurzamere wereld.   De twee kernwaarden voor wereldburgerschapseducatie van BeGlobal zijn:    

  1. WBE gericht op mondiale rechtvaardigheid: WBE wordt beschouwd als een pedagogisch instrument dat het mogelijk maakt mondiale vraagstukken en onderlinge afhankelijkheidsrelaties te begrijpen vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid door de historische, sociale, economische, technische en politieke wortels ervan te traceren.   
  1. Kritische WBE: WBE als een educatie die individuen moet emanciperen en hun moet leren vanzelfsprekendheden waarmee zij worden geconfronteerd te deconstrueren. Dit gebeurt door de nadruk te leggen op een open WBE, gericht op de dialoog tussen verschillende opvattingen over wereldburgerschap en op de verschillende mogelijke antwoorden op mondiale uitdagingen.

BeGlobal is deel van Enabel en wordt gefinancierd de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Ons team

Ga met ons in gesprek

Ontdek ons volledig team en stel je vraag aan een medewerker